Om cookiesOm webbplatsen

Produktionsanläggningar

Fjärrvärmenätet har värmt Piteborna sedan starten 1978. Den stora anslutningsexpansionen påbörjades 1999 och har pågått fram till idag i stor skala, med en avmattning de senaste åren. Idag är de flesta områden som går att nå anslutna.

Vi arbetar i huvudsak med förtätningar i redan utbyggda områden samt ansluta större kunder. För att säkra framtidens drift och bekvämlighet arbetar vi med stor fokus på utveckling av nya och kundnära tjänster.

 

hvc

Backenverket HVC
Placering: Backens industriområde
Byggår: 1978
Funktion: Huvudpanncentral
Kapactiet: 75 MW
Försörjer hela fjärrvärmnätet

 

kappa2 

Smurfit Kappa
Placering: Mellan Degeränget och Västra kajen
Byggår: —
Funktion: Huvudvärmeleverantör till Piteås centrala fjärrvärmenät
Fakta och kapactiet: 100 MW. Europas största linerbruk och extern fjärrvärmeleverantör i Piteås nät.

 

furu2 

Furnäsets panncentral
Placering: Furunäset
Byggår: 1970
Funktion: Reservvärmeanläggning
Kapactiet: 8 MW
Försörjer Munksund, Klubbgärdet

 

hortlax2 

Hortlax panncentral
Placering: Centrala Hortlax
Byggår: 1984
Funktion: Reservvärmeanläggning och utvecklingsplats för förgasning av pellets
Kapactiet: 2.5 MW
Försörjer hela Hortlax

 

sca2

SCA kraftvärmeverk
Placering: SCA Skuthamn
Byggår: —
Funktion: Extern värmeleverantör
Kapactiet: 15 MW
Försörjer Munksund, Klubbgärdet, centrala stan

 

 

norrfjärden2 

Norrfjärdens panncentral
Placering: Industriområdet vid PetFood
Byggår: 2000
Funktion: Panncentral för Norrfjärden
Fakta och kapactiet: 1.5 MW el. 1.7 MW pellets. 1.3 MW olja. 

 

öjebyn2 

Öjebyn panncentral
Placering: Piteå kommuns centralförråd.
Byggår: 2007
Funktion: Reservanläggning placerad vid piteå kommuns centralförråd och eldas med olja.
Fakta och kapacitet: 10 MW oljepanna.

 

 

lövholmen2 

Stenvalls såg
Placering: Lövholmen
Byggår: 2001
Funktion: Extern värmeleverantör
Kapactiet: 10 MW (flis)
Försörjer Klubbgärdet, centrala stan

 

 

rosvik2 

Rosviks panncentral
Placering: Bredvid OK och Konsum i Rosvik
Byggår: 2009
Funktion: Panncentral som drivs av extern leverantör (Energifrakt). Bränse: träflis.
Kapactiet: —
Försörjer Rosvik

 

sjulsmark2 

Sjulnäs panncentral
Placering: Vid Lillpiteälven i Sjulnäs
Byggår: 1980
Funktion: Panncentral Sjulnäs
Kapactiet: 75 kW el, 700 KW pellets, 2.1 MW olja.
Försörjer Sjulnäs.

 

 

Tallhedens panncentral (bild kommer)
Placering: Tallheden Bergsviken
Renoverad med ny, större panna 2013.
Funktion: Reservvärmeanläggning
Kapactiet: 8 MW. Omfattande renovering och ombyggnad 2013. Bränsle: olja.
Försörjer hela Storfors, Bergsviken, Furulund, Hortlax.