Om cookiesOm webbplatsen

Så fungerar det

fjv-så fungerar det

 

Innan det kommer till ditt hus

Centralt värmeverk distribuerar fjärrvärme på orten

Fjärrvärmen kommer till en fastighet i form av vatten som värms upp i ett centralt värmeverk eller industri. Värmen sprids till fastigheter genom att det heta vattnet transporteras i ett system av välisolerade rör under högt tryck. Vattnet är mellan 70 och 120 grader varmt, beroende på årstid och väder, och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp husets element och varmvattnet i kranarna. Det avsvalnade fjärrvärmevattnet går tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt i ett slutet kretslopp.

Vår fjärrvärme produceras till största del med hjälp av överskottsvärme från våra lokala pappersbruk. Enkelt förklarat kan man säga att vattnet värms i en stor panna till en temperatur mellan 75-125 grader. Via vårt välisolerade fjärrvärmenät pumpas sedan det varma vattnet till ditt hus.

Fjärrvärmecentral distribuerar fjärrvärme i fastigheter

När du går över till fjärrvärme installeras en fjärrvärmecentral. Centralen hängs på väggen och är inte större än ett badrumsskåp. Den placeras oftast i källaren, men kan även rymmas i t.ex. en garderob, i grovkök eller i ett garage. Fjärrvärmecentralen ansluts till fjärrvärmenätet via två anslutningsrör. Rören är lika stora som vanliga vattenledningar, dvs. 15-20 mm vardera.

I fjärrvärmecentralen finns två värmeväxlare. Den ena värmer huset, den andra tappvarmvattnet. Någon varmvattenberedare behövs inte längre. Fjärrvärmen står för allt varmvatten i kranar och duschar. Fjärrvärmevattnet cirkulerar i två kanalsystem, vars väggar har god värmeledningsförmåga.

Ett helt slutet system

Fjärrvärmenätet är ett helt slutet system. Det betyder att vattnet i ett fjärrvärmesystem och vattnet i ditt värmesystem aldrig kommer i kontakt med varandra. Tappvarmvattnet värms i samma ögonblick som kranen öppnas, någon lagring av varmvatten sker aldrig. Risken för bakterietillväxt är därmed minimal till skillnad mot en traditionell varmvattenberedare.

 

Klicka nedan för större bild

så fungerar fjärrvärmen i Piteå